Kruh přátel hudby

Program letošní sezóny

Málokteré evropské město velikosti Konice se může honosit takovou tradicí pravidelných koncertů, zahrnující vystoupení interpretačních špiček tuzemských i zahraničních.

Kruh přátel hudby Konice zahájil svoji činnost 12. října 1987 koncertem Kynclova kvarteta v právě renovovaném sále konického zámku. Od té doby se každoročně v Konici uskuteční 8 – 10 koncertů vedených promyšlenou dlouhodobou dramaturgií, která konický KPH zařadila mezi nejlepší tato hudební sdružení v ČR. Koncerty se pravidelně konají ve velkém zámeckém sále se vzácnou nástropní freskou J.J. Etgense, který se vyznačuje mimořádnou akustikou. To vysoce oceňují nejen všichni účinkující, ale i posluchači.

V Konici již koncertovaly desítky nejvýznamnějších umělců, mimo jiné např. Josef Suk, Zuzana Růžičková, Igor Ardašev, Ivan Ženaný, Shizuka Ishikawa, Štěpán Rak, Jan Páleníček, Matyáš Novák, Vilém Veverka a mnoho dalších. Také mnohá hudební seskupení z Moravy a Čech, včetně většiny komorních orchestrů. Některých koncertů se zúčastnili i sami autoři v Konici premiérovaných skladeb, např. Petr Eben, Jiří Matys, Zdeněk Pololáník, Otmar Mácha a další.

Za svoji dosavadní činnost získal Kruh přátel hudby v Konici v roce 1999 „Zvláštní uznání“ od ředitele Nadace Českého hudebního fondu na návrh Rady KPH. Poděkování čestnému předsedovi KPH Konice panu Trnečkovi. Co jinde zajišťují profesionálně vybavené agentury, dokázal v Konici jediný člověk. Panu Trnečkovi za to patří velký dík. Od roku 2010 začala s dramaturgií a organizací koncertů pomáhat učitelka hudby paní Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská, která vede KPH doposud.

Málokdo si také dovede představit objem neviditelné práce, jež dala této tradici vzniknout: připomeňme si aspoň odbornou péči o dramaturgii, zajištění účinkujících, rozpočet zahrnující honoráře, vstupné, dotace a sponzorské dary, o propagaci, programy a desítky dalších věcí; jde však hlavně o pevnou vůli toto všechno zvládnout a vytrvat. 

Nad rámec programu pravidelně vystupují talentovaní žáci ze Základní umělecké školy v Konici.

Kontakty:

Zámek, Kostelní 46, 79852 Konice, tel. 582 397 250
předseda KPH Konice Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská, tel. 776 151 502, email: KPHKonice(zavinac)email.cz

Partneři 36. koncertní sezony 2023/2024

 • Ing. Michal Obrusník – starosta Konice
 • Mgr. Jakub Odehnal – KAMENOSOCHAŘSTVÍ Konice
 • FARMAKAT s. r. o. – NOVÁ LÉKÁRNA KONICE – Mgr. Kateřina Přikrylová
 • Remarkplast HOLDING
 • MUDr. Petr Šmejkal – praktický lékař
 • MUDr. Irena Lenfeldová – STOMAPROLIFE s. r. o.
 • MUDr. Tomáš Lenfeld – STOMAPROLIFE s. r. o.
 • Libor Svoboda – Pohřební služba
 • MUDr. Anna Látalová – dětská lékařka
 • MUDr. Libor Švec – lékař pro děti a dorost
 • Manželé Libuše a Petr Fráňovi
 • RNDr. Ludmila Dvorská – Lékárna Konice
 • MUDr. Jiří Vrba – ortoped
 • MUDr. Zdeněk Vlk – Privátní gastroenterologická ambulance
 • MUDr. Alena Švecová – oční lékařka Olomouc
 • Manželé Trnečkovi
 • MEA systems s. r. o.
 • AUTOSLUŽBY HÁJEK s. r. o. – František Hájek
 • Bc. Roman Přikryl
 • Jitka Vydrželová
 • Ing. Božena Slouková
 • Pavel Šín ml.
 • Ing. Pavel Muzikant
 • Miloslav Krejčí- radní města Konice
 • Bc. Daniela Blahová – ředitelka ZUŠ Konice
 • Květiny Marková
 • Jan Rolný