Redakční rada Zpravodaje Konice

Mgr. Petra Koudelková – člen

Radka Lexmanová – člen

Bc. Jaroslav Procházka – člen 

Ing. Jana Šťastná – člen 

Tomáš Vrba – předseda